Ғылыми Басылымдар. Нәтиже процесс емес.

Ғылыми Басылымдар. Нәтиже процесс емес.

info@spubl.kz
+7 (727) 312 28 01

Журналдарда жариялауға тапсырыс беріңіз
бд Scopus / Web of Science

X